Bơi cấp tốc

Từng là VĐV Chuyên nghiệp từ năm 1996 – 2003 đạt nhiều thành tích, Huy Chương, Giấy khen, Bằng khen và phong đạt Kiện Tướng Quốc Gia. Sau giải nghệ theo học Khoa Bơi Lội Trường ĐHTTTT I Từ Sơn – Bắc Ninh – Chuyên Khoa Bơi Lội năm 2003 – 2007 và Dạy Bơi từ đó đến nay và mở trung tâm Dạy Bơi theo yêu cầu cho mọi lứa tuổi, kèm riêng, dạy theo lớp, theo nhóm.

Thong ke